Ďalšie údaje 960-2011-osm

Predmet zmluvy    Cena danej zmluvy   Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy     Dátum účinnosti zmluvy 

Dohoda o skoneční Zmluvy o obstaraní veci 

 


31.12.2011


29.12.2011