Ďalšie údaje 957-2011-osm

Predmet zmluvy     Cena danej zmluvy  Doba trvania zmluvy     Dátum uzavretia zmluvy     Dátum účinnosti zmluvy  

Dohoda o skoneční Zmluvy o obstaraní veci 

 


31.12.2011


29.12.2011