Ďalšie údaje 956-2011-osm

Predmet zmluvy    Cena danej zmluvy  Doba trvania zmluvy     Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 

Dohoda o skoneční Zmluvy o obstaraní veci 

 


31.12.2011


29.12.2011