Ďalšie údaje 950-2011-osm

Predmet zmluvy    Cena zmluvy   Doba trvania zmluvy       Dátum uzavretia zmluvy       Dátum účinnosti zmluvy    

 Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

 


31.12.2011


29.12.2011