Ďalšie údaje - 761-2011-osv

Predmet zmluvy  Cena zmluvy Doba trvania zmluvy   Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy 


Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 


od 01.01.2012
do 31.12.2012


30.12.2011