Ďalšie údaje 5-2012-osm

Predmet zmluvy   Cena zmluvy Doba trvania zmluvy     Dátum uzavretia zmluvy  Dátum účinnosti zmluvy  


Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku

 


31.12.2014


10.01.2012