Ďalšie údaje 42-2009-kp

Predmet zmluvy    Cena zmluvy   Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy  


Dohoda o urovnaní


32.822,19 € 

 


21.12.2011