Ďalšie údaje 4-2012-osm

Predmet zmluvy   Cena zmluvy   Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy   Dátum účinnosti zmluvy 

Nájom nebytových priestorov


31.12.2014


10.01.2012