Ďalšie údaje 1/2012

Predmet zmluvy   Cena zmluvy   Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy   Dátum účinnosti zmluvy  

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR


46 431 €

 


09.01.2012