Ďaľšie informácie 543-2012

Dátum doručenia faktúry              Fakturovaná suma   Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí      


10.01.2012


6,6 €