Ďalšie informácie 361-2012

Dátum doručenia faktúry                    Fakturovaná suma  Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí   


06.01.2012


134 €