Výsledky I. kola volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Výsledky I. kola volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Na tomto mieste Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja po podpísaní Zápisnice volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledku volieb zverejní v zmysle § 40 a § 43 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z., výsledky volieb do zastupiteľstva a výsledky volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Predpokladaný termín zverejnenia je 15. november 2009 v skorých ranných hodinách.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.11.2009

Sekcie