Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.zilinskazupa.sk je tvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť, v súlade so štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy, definované vo Výnose o štandardoch č.55/2014 Z. z..

Stránky je možné prehliadať pomocou štandardných web prehliadačov.

Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly (Pre nevidiacich).

Prípadné pripomienky alebo problémy posielajte na adresu:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky