Výberové konanie

Výsledky vyhľadávania

Pracovné miesto: riaditeľ organizácie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9 034 95 Likavka

Organizácia: LIKAVA - centrum sociálnych služieb|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Likavka 9, Likavka

Dátum vyhlásenia: 19.11.2020 | Termín podania žiadosti: 10.12.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín

Organizácia: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín|ZpS, DSS, ŠZ dosp., M. Hattalu 2161, Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia: 19.11.2020 | Termín podania žiadosti: 10.12.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Turčianskej knižnice v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin

Organizácia: Turčianska knižnica v Martine|Turčianska knižnica v Martine

Dátum vyhlásenia: 10.11.2020 | Termín podania žiadosti: 25.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Organizácia: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci|Budova Kysuckého múzea v Čadci

Dátum vyhlásenia: 10.11.2020 | Termín podania žiadosti: 25.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 01 Čadca

Organizácia: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Dátum vyhlásenia: 09.11.2020 | Termín podania žiadosti: 25.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Organizácia: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Dátum vyhlásenia: 09.11.2020 | Termín podania žiadosti: 25.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Oravskej polikliniky Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Organizácia: Oravská poliklinika Námestovo

Dátum vyhlásenia: 09.11.2020 | Termín podania žiadosti: 25.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: senior strategický manažér pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja v území pre región HORNÉ POVAŽIE (pracovné miesto je obsadzované v súvislosti s projektom OP EVS „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“)

Organizácia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Dátum vyhlásenia: 03.11.2020 | Termín podania žiadosti: 15.11.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb TAU, Turie 296, 013 12 Turie

Organizácia: Centrum sociálnych služieb TAU|DSS, ŠZ, ZPB ženy, Turie 296, Turie

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Letokruhy|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Karpatská 3117/9, Žilina

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 19 Turčianske Teplice

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Horný Turiec|ZpS, DSS, ŠZ, DS dosp., Banská 533/19, Turčianske Teplice

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb ANIMA, Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš

Organizácia: Centrum sociálnych služieb ANIMA|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Domova sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin

Organizácia: Domov sociálnych služieb Méta|DSS deti, dosp., J. Palkoviča 4010/1, Martin

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ organizácie TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 8, 034 01 Ružomberok

Organizácia: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Riadok 8, Ružomberok

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín, M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín

Organizácia: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín|ZpS, DSS, ŠZ dosp., M. Hattalu 2161, Dolný Kubín

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Slniečko|DSS, ŠZ deti, dosp., Oščadnica 1464, Oščadnica

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Žarec|ZpS, DSS, ŠZ dosp., M. R. Štefánika 2533/13, Čadca

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Fantázia|DSS, ŠZ deti, dosp., Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61,024 04 Kysucké Nové Mesto

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Kamence|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ organizácie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka 9 034 95 Likavka

Organizácia: LIKAVA - centrum sociálnych služieb|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Likavka 9, Likavka

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ organizácie HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Republiky 22, 010 01 Žilina

Organizácia: HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok|ZpS, DSS, ŠZ dosp., Republiky 22, Žilina

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Zákamenné|DSS, ŠZ muži, Vyšný koniec 559/55, Zákamenné

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Centra sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina

Organizácia: Centrum sociálnych služieb LÚČ|DSS, ZPB, ŠZ, ZNB deti, dosp., Hlboká cesta 1635/7, Žilina

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina

Organizácia: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA|DSS deti, dosp., Sv. Gorazda 2978/3, Žilina

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 13.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: samostatný odborný referent na oddelení dopravnej infraštruktúry odboru dopravy Úradu ŽSK

Organizácia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Dátum vyhlásenia: 22.09.2020 | Termín podania žiadosti: 14.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin, Divadelná ul. č. 1, 036 80 Martin

Organizácia: Slovenské komorné divadlo Martin|Národný dom

Dátum vyhlásenia: 09.09.2020 | Termín podania žiadosti: 23.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Organizácia: Liptovské múzeum v Ružomberku|Banícky dom

Dátum vyhlásenia: 09.09.2020 | Termín podania žiadosti: 23.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: riaditeľ Kysuckej galérie v Oščadnici, Oščadnica 13, 023 01 Oščadnica

Organizácia: Kysucká galéria v Oščadnici|Kaštieľ Oščadnica

Dátum vyhlásenia: 09.09.2020 | Termín podania žiadosti: 23.10.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: samostatný odborný referent na oddelení investícií Úradu ŽSK

Organizácia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Dátum vyhlásenia: 25.08.2020 | Termín podania žiadosti: 08.09.2020

Zobraziť ponuku

Pracovné miesto: odborný referent – oddelenie informatiky

Organizácia: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Dátum vyhlásenia: 24.08.2020 | Termín podania žiadosti: 31.08.2020

Zobraziť ponuku

Nájdených 36 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]

Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.03.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky