ŽSK obsadzuje voľné pracovné miesto „odborný referent - metodik“ na odbore školstva a športu

 

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje voľné pracovné miesto „odborný referent - metodik“ na odbore školstva a športu

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie,
 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa strednej školy,
 • absolvovanie I. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo uznanie jej náhrady),
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • zmysel pre tímovú prácu, komunikačné zručnosti,
 • kreatívnosť a samostatnosť,
 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni (MS Office – Word, Excel, Internet, Power point),
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte do 10. 09. 2012 na e-mailovú adresu: , prípadne poštou na adresu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Tel. kontakt.: 041 / 5032426.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky