Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto vedúci oddelenia ľudských zdrojov na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

Náplň práce, zodpovednosti a kompetencie:

 • zodpovednosť za riadenie oddelenia ľudských zdrojov (6 zamestnancov)
 • vytváranie stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov na Úrade ŽSK (250 zamestnancov) a jej implementácia v súlade so stratégiou kraja
 • poskytovanie odborného poradenstva pre vedenie Úradu a zamestnancov
 • zodpovednosť za aktualizáciu HR procesov a zlepšovanie firemnej kultúry
 • zodpovednosť za vzdelávanie zamestnancov, systém odmeňovania a benefitov, sledovanie výkonnosti zamestnancov
 • realizovanie výberových pohovorov na vedúce pracovné pozície
 • zodpovednosť za dodržiavania platnej legislatívy a interných noriem v oblasti personálnej a mzdovej
 • participácia na personálnej agende a HR controllingu
 • participácia na tvorbe zamestnaneckej značky
 • reportovanie vedeniu kraja
 • účasť na interných projektoch

Zamestnanecké výhody, benefity

 • stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia
 • motivačný mzdový systém (plat dohodou podľa skúseností, minimálne 1500 EUR)
 • pravidelné bonusy k platu (individuálna doplnková mzda, kvartálne odmeny, projektové odmeny)
 • výhody plynúce z kolektívnej zmluvy
 • služobný mobil
 • preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 5-ročná odborná prax z oblasti ľudských zdrojov
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu
 • skúsenosti z viacerých personálnych procesov
 • znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • legislatívne znalosti v oblasti personálnej a mzdovej
 • výborná znalosť štátneho jazyka
 • MS Office na pokročilej úrovni

Osobnostné predpoklady:
· organizačné schopnosti
· komunikačné zručnosti
· manažérske zručnosti
· strategické myslenie

 • lojálnosť
 • flexibilita

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • predloženie „Vízie riadenia ľudských zdrojov na najbližšie tri roky“ (v rozsahu max. 1 strany A4 formátu)

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. e - mailom na adresu zdenka.klincova@zilinskazupa.sk v termíne do 20. 12. 2018.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky