Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto riaditeľa odboru regionálneho rozvoja na Úrade ŽSK

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 3-ročná odborná prax v oblasti tvorby stratégie regionálneho rozvoja, alebo vypracovávania projektov financovaných z fondov EÚ
 • minimálne 3-ročná prax v riadení kolektívu
 • znalosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • legislatívne znalosti v oblasti riadenia projektov financovaných z fondov Európskej únie
 • výborná znalosť štátneho jazyka
 • MS Office na úrovni pokročilý
 • bezúhonnosť

Osobnostné predpoklady:

 • organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
 • manažérske zručnosti
 • strategické myslenie
 • lojálnosť
 • flexibilita
 • bezúhonnosť

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • zodpovednosť za riadenie odboru regionálneho rozvoja
 • vytváranie stratégie rozvoja regiónu a jej implementácia v súlade s akčným plánom
 • zodpovednosť za kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia projektov financovaných z fondov Európskej únie
 • reportovanie vedeniu kraja

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:
 
 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • predloženie „Vízie riadenia a inovácie regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na najbližšie tri roky“ (v rozsahu max. 1 strany A4 formátu)

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 1 700 €/mesačne

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie personálne, PaM, Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. e - mailom na adresu v termíne do 10. 10. 2018.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky