Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto odborný referent – manažér pre cestovný ruch

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto odborný referent – manažér pre cestovný ruch na odbore regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja – pracovné miesto na dobu určitú - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Náplň práce, zodpovednosti a kompetencie:

 • odborná činnosť súvisiaca s regionálnym rozvojom v oblasti cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku
 • rozvíjanie a propagácia kultúrneho turizmu
   
Požiadavky na uchádzačov:
 
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • minimálne 2-ročná odborná prax v oblasti cestovného ruchu
 • orientácia v legislatíve cestovného ruchu
 • výborná znalosť štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • MS Office na úrovni pokročilý
 • bezúhonnosť
 • prehľad o kraji a jeho regiónoch
 • znalosti v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky

Osobnostné predpoklady:

 • technické myslenie a orientácia v technickej dokumentácii
 • ochota učiť sa novým postupom
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť
 • časová flexibilita, schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, odolnosť voči stresu
 • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, spoľahlivosť, zodpovedný prístup
 • kreativita a schopnosť pracovať samostatne
 • ochota cestovať
 • príjemné vystupovanie a výborný prejav v slovenskom jazyku

Zamestnanecké výhody, benefity

 • stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia
 • motivačný mzdový systém
 • pravidelné bonusy k platu (individuálna doplnková mzda, kvartálne odmeny, projektové odmeny)
 • výhody plynúce z kolektívnej zmluvy
 • služobný mobil
 • preplácanie stravného zamestnávateľom nad úroveň stanovenú zákonom

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek
 • predloženie žiadosti o zaradenie na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Platové podmienky:

 • nástupný plat brutto od 900,00 €/mesačne

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 18. 01. 2019, s označením obálky„osobný pohovor – odborný referent – manažér pre cestovný ruch, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, resp. e -mailom na adresu .

V prípade nejasností kontaktujte PhDr. Klincovú na t. č.: 041/5032415.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky