Výberové konanie na funkciu zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie - RK

Riaditeľ Gymnázia, Moyzesova 21, Ružomberok vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupca riaditeľa školy pre výchovu a vzdelávanie. Kritériá a termín konania sú uvedené na internetovej stránke školy – www.gymrk.sk.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

20. apríl 2012 - sekretariát Gymnázia v Ružomberku

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.03.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky