všeobecné lekárstvo

Voľné pracovné miesto lekára v odbore všeobecné lekárstvo

  • Pre zdravotný obvod v Žiline, nástup možný od 01. júna 2011
  • Bližšie informácie dostanete na:

Žilinskom samosprávnom kraji, odbore zdravotníctva: č. t.: 041/5032 130, 5032 131, e-mail: