Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Mošovce (od 01.01.2019)

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  31. októbra 2018.

Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:

č. t.: 041/5032 131, 5032 130, email:
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky