Voľný zdravotný obvod

Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Kysucké Nové Mesto (od 01.07.2018).

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 25.06.2018.

Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
č. t.: 041/5032 131, 5032 113, email:
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky