Voľné priestory na prenájom pre lekárov vo Fačkove

prenájom priestorov

 

Vo Fačkove 20.7.2011

O Z N A M

Obec Fačkov oznamuje záujemcom, že v budove obecného zdravotného strediska máme voľné nebytové priestory na prenájom. Doteraz boli využívané ako ambulancia praktického lekára pre dospelých, zubná ambulancia a lekáreň. V prípade záujmu všeobecného lekára pre dospelých by prípadnému nájomcovi mohli byť v tejto budove poskytnuté priestory aj na ubytovanie.

Ing. Miroslav Mikula

starosta obce