Voľné pracovné miesto učiteľa odborných predmetov

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina ponúka voľné pracovné miesto:

učiteľ strednej školy - odborné predmety 
kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa - odbor fyzioterapia + DPŠ
Zoznam požadovaných dokaldov: diplom o absolvovaní VŠ, vysvedčenie oštátnej skúške, vysvedčenie o absolvovaní 2- ročnej praxe v zdravotníckom zariadení

 

Nástup do zamestnania od 1.2.2012 - II,. polrok školského roka 2011/2012.
tel. 041/7244158, e-mail: