Voľné pracovné miesto - stomatológ, stomatochirurg

Voľné miesto stomatológa: 

  • pre zdravotný obvod Horný Vadičov 161
  • pre zdravotný obvod Vrútky
  • pre zdravotný obvod Žilina – Zástranie, Zádubnie a Obec Turie 
  • pre zdravotný obvod Kysucké Nové Mesto
  • pre zdravotný obvod Oravské Veselé
  • pre zdravotný obvod Martin

Voľné miesto lekára v odbore stomatochirurgia:

  • s miestom výkonu Žilina.

Bližšie informácie dostanete na:
Žilinskom samosprávnom kraji, odbore zdravotníctva: č.t. 041/5032 130, 5032 131, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.11.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky