Voľné pracovné miesto - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Oznamujeme Vám, že od mesiaca september 2018 je voľné pracovné miesto učiteľa Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina pre vyučovanie odborných potravinárskych predmetov. Uvedené miesto je v školskom roku 2018/19 na skrátený úväzok.

Požadované predpoklady:

  • v súlade so zákonom č. 317/2007 o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2007 Z. z.
  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Potravinárstvo,

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklady o vzdelaní a kvalifikácii,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov na použitie osobných údajov pre potreby prijatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky