Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Voľné pracovné miesto- sestra v zariadení pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Ľ. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto
obsadzuje voľné pracovné miesto " S e s t r a" od 15.10.2012

Požiadavky:

- Ukončené aspoň vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná zdrav. sestra alebo
- Ukončené VŠ odbor ošetrovateľstvo a špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
vnútorného lekárstva alebo v komunite alebo v psychiatrií.
- Odborná a zdravotná spôsobilosť pre prácu sestry v zariadení sociálnej starostlivosti

Ďalšie predpoklady:

  • Bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
  • zmysel pre tímovú prácu, komunikačné zručnosti,
  • kreatívnosť a samostatnosť, flexibilita, dynamickosť,
  • empatia, pozitívny vzťah k starým a chorým ľuďom.

Žiadosti s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte do 12.10.2012 na e-mailovú
adresu: mbugrova@vuczilina.sk, jpolakovicova@vuczilina.sk, prípadne poštou na adresu Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb, Ľ. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto.
Tel. kontakt.: 041 / 4212893.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.09.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky