Voľné pracovné miesto primár oddelenia klinickej mikrobiológie

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

Riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primár oddelenia klinickej mikrobiológie.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. LF

- špecializácia v príslušnom odbore

Iné kritéria a požiadavky:

- odborná prax 10 rokov

- riadiace a manažérske schopnosti

- občianska a morálna bezúhonnosť

Prihlášky doplnené profesijným životopisom, osobným dotazníkom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov, zasielajte do 14 dní od zverejnenia na adresu:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého,
Personálne oddelenie, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky