Voľné pracovné miesto na pozíciu Programový, marketingový a PR manažér na 6 hodinový pracovný úväzok Liptovské múzeum v RK

Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho, kraja prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu:
Programový, marketingový a PR manažér na 6 hodinový pracovný úväzok denne

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- aktívna znalosť anglického jazyka
- vítaná znalosť ďalšieho svetového jazyka - nemčina

Iné kritéria a požiadavky:
- prax a skúsenosti v práci pri organizovaní a propagácii vzdelávacích a programových podujatí
- skúsenosti s ponukou a predajom podujatí na objednávku
- riadiace a manažérske schopnosti
- občianska a morálna bezúhonnosť

Žiadosti doplnené profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, súhlasom so spracovaním osobných údajov a výpisom z registra trestov, zasielajte do 19.3.2012 na adresu:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky