Voľné pracovné miesto - mzdová účtovníčka

Informácia o voľnom pracovnom mieste v SOŠ polytechnickej, Bystrická cesta 2, Ružomberok.

Pracovná pozícia: mzdová účtovníčka

Podmienky:

- ovládanie mzdového účtovníctva v účtovnom programe „MAGMA“

- prax v mzdovom účtovníctve

- bezúhonnosť potvrdená výpisom z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Predpokladaný nástup: 01.10.2011 

Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ SOŠ polytechnickej Ružomberok, č.t.: 044 4323637

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.09.2011

Sekcie


Jazykové verzie webstránky