Voľné miesto lekára v odbore pediatria a dorastové lekárstsvo

Voľné miesto lekára v odbore pediatria a dorastové lekárstsvo miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia Kláštor pod Znievom

Bližšie informácie dostanete na

Žilinskom samosprávnom kraji, odbore zdravotníctva: č. t.: 041/5032 130, 5032 131, email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.06.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky