Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24 Martin prijme do pracovného pomeru – pomocnú účtovníčku

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú od 1. 2. 2019 do 1. 2. 2020 (s možnosťou predĺženia pracovného pomeru)

Požadovaná kvalifikácia: úplnéstredné odborné vzdelanie ekonomické

Ďalšie požiadavky:
- znalosť práce s PC,
- komunikatívnosť, flexibilita,
- pozitívny prístup k práci,
- znalosť podvojného účtovníctva u rozpočtových organizácií výhodou

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pozn.: Pozícia vhodná aj pre absolventa/absolventku.

Termín podania žiadosti: do 31. decembra 2018

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „voľné pracovné miesto“ na adresu školy alebo mailom office@spsmt.sk

Adresa školy: Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin

Kontakt: 043/4133811, office@spsmt.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky