Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stredná odborná škola stavebná príjme, Tulipánová 2 v Žiline príjme do pracovného pomeru - účtovníčku

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie za materskú dovolenku od 01.03.2019 s predpokladom do 31.08.2021

Požadovaná kvalifikácia: minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomické, prax v odbore

Ďalšie požiadavky:
 
- dobrý zdravotný stav
- znalosť práce s PC,
- vysoké pracovné nasadenie, spoľahlivosť, komunikatívnosť, flexibilita,
- znalosť podvojného účtovníctva a zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre štátne príspevkové organizácie 

Požadované doklady: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane     osobných údajov 

 

Platové náležitosti: v zmysle novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti na praxi v odbore 

Termín podania žiadosti: do 31. januára 2019

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „voľné pracovné miesto“ na adresu školy alebo mailom na adresu: 


Adresa školy:
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina 

Kontakt: 041/7232259,

 

 

  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky