Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok prijme do pracovného pomeru samostatného personálneho pracovníka

 

  • Pracovné miesto: samostatný personálny pracovník
  • Pracovný pomer na dobu určitú ( počas práceneschopnosti súčasnej personálnej pracovníčky)
  • Predpokladaný nástup: od 1. mája 2019
  • Podmienky prijatia:

- úplné stredné vzdelanie s maturitou, príp. VŠ I. alebo II. stupňa
- minimálna 5 - ročná prax v personálnej oblasti v školstve
- znalosť legislatívy z pracovno-právnych vzťahov
- skúsenosti z administrovania prijímacieho konania v škole
- bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- ovládanie práce s PC  

Kontakt: e-mail: info@sosprk.sk, mt.: +421 905 625276
Záujemcovia dohodnúť osobný pohovor najneskôr do 29.04.2019

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky