Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. oznamuje voľné pracovné miesto - Dopravný technológ pre oblasť marketing

Miesto a dátum konania pohovoru budú uchádzačom vopred oznámené buď telefonicky alebo e-mailom.

Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2019 (prípadne po vzájomnej dohode)

Základné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopravy

 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • predchádzajúca prax v odbore výhodou,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita , kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť,
 • pozitívny prístup k práci,
 • schopnosť tímovej práce, vôľa pracovať na vlastnom profesijnom rozvoji,
 • schopnosť samostatných riešení, práce s informáciami a aplikácie nových postupov.

Informácie:

 • Ing. Richard Staškovan - konateľ spoločnosti, 
  Telefón :0915896535 
  e-mail: Richard.Staskovan@idzk.sk

Stručná charakteristika práce:Výkon funkcie dopravného technológa spoločnosti pre činnosti, ktoré budú súvisieť s  predmetom činnosti spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.

Povinnosti uchádzača: Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a kópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní je potrebné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.1.2019 na adresu: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina alebo na e-mail: Richard.Staskovan@idzk.sk. Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: Nástupný plat brutto: 800,00 €/mesačne


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky