Spojená škola,Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica prijme do pracovného pomeru zamestnanca personalista-mzdový účtovník-pokladník

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite do 21.09.2018 písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky