Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok prijme do pracovného pomeru učiteľa pre sekundárne vzdelávanie

Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok
Kontakt: 044/4313400,
Kategória PZ: učiteľ aprobácia: slovenský jazyk – nemecký jazyk alebo slovenský jazyk – občianska náuka (zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 02. 2019)
Podkategória PZ: učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: VŠ pedagogického smeru II. stupňa
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na , najneskôr do 14. 12. 2018. Výberové konanie sa uskutoční 19. 12. 2018.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky