Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín ponúka voľné pracovné miesto

Vyhlasovateľ:
-        Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:
-        Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
-        Učiteľ odborných strojárskych predmetov

Termín nástupu:
- 01. 09. 2018

Kvalifikačné predpoklady:
-        Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
-        spstv@spstv.edu.sk
-        tel. 0948 086 062

  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky