Spojená škola, Hlavná 2, 010 9 Žilina - Bytičica

Prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dlhodobej PN 
(minimálne do konca roka 2018)

učiteľa s aprobáciou telesná a športová výchova
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a športu.

Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- štrukturovaný životopis a kontakt (telefonický, e-mailový)
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 
č.18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov

Platové podmienky :
- na základe stupnice platových taríf Zákona 553/2003 Z.z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štrukturovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a kontakt (mail, mobil) zašlite písomne na adresu: 
Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: do 15.10.2018. 
Termín pohovoru oznámime po spracovaní prijatých žiadostí. 
Kontaktovaní budú uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky