Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru upratovačku

Na plný pracovný úväzok na dobu určitú s nástupom ihneď počas zastupovania dlhodobej PN

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). 
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty do 31.01.2019 na adresu:
  • Kontakt : 0948 101 422 p. Majtinek Ladislav, vedúci hospodárskej správy.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.01.2019

Sekcie