Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru údržbára

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, 
  • profesijný životopis, 
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: do 24. 08. 2018.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky