Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná prijmeme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do 05.04.2019 prostredníctvom elektronickej pošty na adresu , telefonický kontakt 043/5505726.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky