Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

SOŠ dopravnej , Zelená 2, Martin - Priekopa: pracovník správy majetku a verejného obstarávania a majstrov odbornej výchovy

požadované vzdelanie :  ÚSO, vysokoškolské 1. stupňa, vysokoškolské 2 stupňa- technické zameranie

 

dátum nástupu: 01.04.2019

 

prax : minimálne 3 roky

 

náplň, druh práce: správa a evidencia drobného dlhodobého majetku a hmotného majetku, komplexne zabezpečuje  a realizuje proces verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou, zabezpečuje proces obstarávania materiálu a tovaru pre jednotlivé úseky školy , vykonáva činnosti  súvisiace so zabezpečovaním prevádzky motorových vozidiel vyplývajúcich z platnej legislatívy

 

pracovný pomer : na dobu určitú

 

práca na zmeny . jednozmenný pracovný režim

 

základná zložka mzdy : 635,50 €  - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle účinnosti zákona č. 553/2003 Z.z.

 

 

2. Majster odbornej výchovy - zameranie mechanik elektrotechnik resp. elektromechanik - silnoprúdová technika

 

 

dátum nástupu : 02.09. 2019

 

pracovný pomer : doba neurčitá

 

prax: aj bez praxe

 

požadované vzdelanie : USO - odbor elektrotechnika,  vysokoškolské 1. stupňa - so zameraním na elektrotechniku, vysokoškolské 2. stupňa - so zameraním silnoprúdová technika,  výučný list v danom odbore,   doplnkové pedagogické  štúdium - možnosť doplnenia

 

náplň : pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. Rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností žiakov.

 

práca na zmeny : jednozmenný pracovný režim

 

základná zložka mzdy : 612,50€        - práca vo verejnom záujme, odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003Z.z.

 

 

 3. Majster odbornej výchovy - pre železničiarske odbory

 

dátum nástupu : 02. 09. 2019

 

pracovný pomer : doba neurčitá

 

prax : aj bez praxe

 

požadované vzdelanie : USO - v železničnom odbore, vysokoškolské 1. stupňa - odbor so železničným zameraním, vysokoškolské 2. stupňa  - odbor so železničným  zameraním, výučný list v odbore železničiar so zameraním na železničnú techniku, Doplnkové pedagogické štúdium - možnosť doplnenia

 

náplň : pedagogická činnosť  činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku v rámci školských vzdelávacích programov. Rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností žiakov.

 

práca na zmeny : jednozmenný pracovný režim

 

základná zložka mzdy : 612,50€        - práca vo verejnom záujme odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003Z.z. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky