Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina príjme do hlavného pracovného pomeru odborného referenta financovania

Charakteristika pracovného miesta:
• vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe,
• spracovanie uzávierky, účtovných a finančných výkazov, daňových priznaní,
• zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov,
• práca so štátnou pokladnicou, vykonávanie úhrad, sledovanie finančných tokov
• fakturácia výkonov a služieb,
• spracovanie operatívnej evidencie.

Vzdelanie:

• stredoškolské s maturitou ekonomického smeru

Kvalifikačné predpoklady:

• ovládanie podvojného účtovníctva,
• znalosť účtovných a daňových zákonov,
• výhodou znalosť zákona o finančnej kontrole a zákona o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe
• ovládanie PC- programy : Word, Excel.

Osobnostné predpoklady:

• bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita a rozhodnosť, zmysel pre dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov,

Prax:
• v oblasti účtovníctva- minimálne 1 rok

Termín nástupu: 1.11.2018
Nástupný plat brutto: 850, - €

Požadované doklady:
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• s osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, p. Kyselová, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina alebo na e-mail adresu do 15.10.2018


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky