Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, vyhlasuje výberové konanie a prijme do trvalého pracovného pomeru „účtovník/pokladník“

Kvalifikačné predpoklady:

 • Stredoškolské s maturitou
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • Ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Praktická orientácia v podvojnom účtovníctve
 • Komunikačné schopnosti
 • Analytické myslenie
 • Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť)
 • Spoľahlivosť, bezúhonnosť, samostatnosť, flexibilita, loajalita

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • fotokópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

Náplň práce:

 • Príjem, evidencia, došlých a odoslaných faktúr, ťarchopisov, dobropisov za materiály, tovary, služby
 • Zodpovednosť za výdaj finančných prostriedkov, príjem a účtovanie dokladov – vedenie pokladne
 • Zodpovednosť za časť zverenej účtovnej agendy
 • Zodpovednosť za účtovanie a spracovanie poistiek, zaúčtovanie služobných pracovných ciest
 • Mesačná kontrola zostatkov pridelených účtov, spracovanie prehľadov pre nadriadeného a inštitúcie
 • Iné podľa pokynov nadriadeného

Termín podania žiadosti:Žiadosť posielajte, alebo osobne doručte na adresu školy v termíne: do 10.7.2018. do 09:00 hod.. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní telefonicky na výberové konanie, ktoré sa bude konať dňa 11.7.2018 o 9.30 hod..
Adresa školy: SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontakt: tel./: 044/5521 849, e-mail: sekretariat@polytechnika.sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky