Riaditeľstvo Gymnázia v Liptovskom Hrádku prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2019 učiteľa všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia.

  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácie s daným predmetom.
  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. zasielajte na mailovú adresu , alebo poštovú adresu Gymnázium, Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok v termíne do 14. 6. 2019.
  • Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky.
  • Termín pohovoru bude uchádzačom oznámený po spracovaní žiadosti.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky