Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vypisuje výberové konanie na pozíciu vyučujúceho anglického jazyka.

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku vypisuje výberové konanie na pozíciu vyučujúceho anglického jazyka.
Ide o zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 01. 09. 2012.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Termín podávania žiadostí do 11. 06. 2012.
Termín výberového konania v poslednom júnovom týždni bude upresnený po prijatí žiadostí uchádzačov.
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí vyhovejú kvalifikačným požiadavkám.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.05.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky