Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru upratovačku

S nástupom od 01.08.2019 na dobu určitú (s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)

Požadovaná kvalifikácia:

  • Minimálne základné vzdelanie

Náplň práce:

  • Upratovanie tried, kabinetov, chodieb a ostatných prislúchajúcich priestorov školy

Ďalšie požiadavky:

  • samostatnosť pri práci
  • zodpovednosť
  • dôslednosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti:
Pohovor s uchádzačkami na pracovnú pozíciu upratovačka sa uskutoční dňa 19.06.2019 o 10,00 hod. v budove Jazykovej školy, učebňa č. 9, 1. poschodie

Adresa školy: Jazyková školy, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina

Kontakt: tel.: 041/56 20 358, e-mail: sjsza@vuczilina.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky