Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru školníka/ údržbára, kuriča

Výberové konanie

Riaditeľka Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina prijme do pracovného pomeru školníka/ údržbára, kuriča s nástupom od 08.01.2019 na dobu určitú, s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia:

 • stredné vzdelanie

Náplň práce:

 • podľa potrieb a požiadaviek súvisiacich s údržbou budovy
 • bežné údržbárske práce, maľovanie, drobné opravy, zamykanie a kontrola budovy...
 • práca na smeny

Platové podmienky: minimálne 530,50 €

Ďalšie požiadavky:

 • skúsenosti s prácou školníka/ údržbára sú vítané
 • kuričské skúšky, kuričský preukaz na plynové teplovodné kotly V. triedy, resp. ochota dorobiť si kuričské skúšky
 • manuálna a technická zručnosť

· výhodou je osvedčenie na výkon činnosti na elektrických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 508/2009.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom;
 • profesijný životopis;
 • kuričský preukaz;
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte, alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 23. novembra 2018. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. 

Adresa školy: Jazyková škola, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina 
Kontakt: tel.: 041/56 20 358, e-mail: sjsza@vuczilina.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky