Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Ponuka pracovného miesta stredoškolského učiteľaPrijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelanie pre študijný odbor 4210 M 18 agropodnikanie, kynológia od 01. 09. 2019. Kvalifikačné požiadavky:  vysokoškolské vzd

Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelanie pre študijný odbor 4210 M 18 agropodnikanie, kynológia od 01. 09. 2019.

Kvalifikačné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na SPU Nitra, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice
  • plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o Pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelávaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Podanie žiadosti do 15. 07. 2019:
e-mailom: ; alebo
poštou: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
tel. kontakt: 041/723 27 07; 700 25 74


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky