Ponuka pracovného miesta stredoškolského učiteľaPrijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelanie pre študijný odbor 4210 M 18 agropodnikanie, kynológia od 01. 09. 2019. Kvalifikačné požiadavky:  vysokoškolské vzd

Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelanie pre študijný odbor 4210 M 18 agropodnikanie, kynológia od 01. 09. 2019.

Kvalifikačné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na SPU Nitra, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice
  • plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o Pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o nadobudnutom vzdelávaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Podanie žiadosti do 15. 07. 2019:
e-mailom: ; alebo
poštou: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina
tel. kontakt: 041/723 27 07; 700 25 74


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky